İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Gemlik Floortime

Gemlik Floortime

Gemlik Floortime

Gemlik Floortime: Temel Bilgiler

Floortime nedir ve neyi amaçlar?
Floortime'in özel eğitimdeki yeri ve önemi
Gemlik Floortime'in temel prensipleri
Floortime Yaklaşımının Temel İlkeleri

Çocuğun ilgi alanlarına odaklanma
Çocuğun liderlik rolünü destekleme
Duygusal etkileşim ve bağ kurma
İletişim becerilerini teşvik etme
Problem çözme ve düşünme becerilerini geliştirme
Gemlik Floortime Uygulama Süreci

Çocuğun bireysel ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
Çocuğun güçlü yönlerinin ve ilgi alanlarının belirlenmesi
Oyun ve etkileşim odaklı oturumlar planlama
Floortime oturumlarının süreci ve sıklığı
Floortime'in Avantajları ve Faydaları

Duygusal bağlantıyı güçlendirme
İletişim becerilerini geliştirme
Sosyal etkileşimi teşvik etme
Problem çözme ve düşünme becerilerini destekleme
Özgüven ve özerklik duygusunu artırma
Gemlik Floortime ve Diğer Terapi Yaklaşımlarıyla Entegrasyonu

ABA (Uygulamalı Davranış Analizi) ile entegrasyonu
Dil ve konuşma terapisiyle entegrasyonu
Oyun terapisi ve sanat terapisiyle entegrasyonu
Diğer terapi yöntemleriyle sinerji ve ortaklık
Gemlik Floortime, çocukların gelişimini desteklemek ve onların potansiyelini ortaya çıkarmak için kullanılan etkili bir terapi yaklaşımıdır. Ekip içinde çalışan uzmanlarımız, her çocuğun ihtiyaçlarına uygun Floortime oturumları planlar ve çocukların ilgi alanlarına dayalı etkileşimler sağlar. Gemlik Özel Eğitim Akademisi olarak, Floortime yaklaşımını kullanarak çocukların duygusal bağlantılarını güçlendirmeyi, iletişim becerilerini geliştirmeyi ve sosyal etkileşimlerini teşvik etmeyi hedefleriz.

Floortime Eğitiminde Uygulanan Stratejiler

Çocuğun ilgi alanlarına uyum sağlama
Çocuğun inisiyatif almasını teşvik etme
Görsel destekler ve materyaller kullanma
Duygusal etkileşimi artırmak için taklit etme ve karşılık verme
Problem çözme becerilerini geliştirmek için yönlendirme
Floortime Uygulamasında Aile Katılımı

Ailenin çocuğun gelişim sürecindeki rolü
Ailenin Floortime oturumlarına katılımı ve etkileşimi
Evde Floortime uygulamasının teşvik edilmesi
Floortime Eğitimi ve İlerleme Takibi

Çocuğun gelişim sürecindeki ilerlemelerin izlenmesi
Hedef belirleme ve bireyselleştirilmiş eğitim planlaması
Floortime oturumlarının değerlendirilmesi ve geri bildirim
Gemlik Floortime Eğitim Merkezi

Gemlik Özel Eğitim Akademisi'nde Floortime uygulaması
Uzman eğitim kadrosu ve deneyimli terapistler
Çocuğa özel eğitim programlarının oluşturulması
Floortime ve Eğitim Ortamı

Gemlik Özel Eğitim Akademisi'nin çocuk dostu ortamı
Oyun odaları, özel eğitim alanları ve materyaller
Çocuğun rahatlıkla keşfetme ve öğrenme imkanları
Gemlik Floortime, çocukların bireysel ihtiyaçlarına yönelik olarak uygulanan ve onların gelişimini destekleyen bir yaklaşımdır. Bu terapi yöntemi, çocukların ilgi alanlarına dayalı etkileşimler üzerinden duygusal bağlantı kurmalarını, iletişim becerilerini geliştirmelerini ve problem çözme yeteneklerini güçlendirmelerini sağlar. Gemlik Özel Eğitim Akademisi olarak, Floortime yaklaşımını kullanarak çocuklarımızın potansiyellerini ortaya çıkarır ve onların bireysel gelişimlerini destekleriz.

Floortime Eğitimi ve Diğer Eğitim Yaklaşımları

Floortime'in bütüncül eğitim programlarıyla entegrasyonu
Diğer terapi yöntemleriyle Floortime'in birleştirilmesi
Çocuğun ihtiyaçlarına göre uyarlanmış eğitim planlaması
Floortime Eğitiminin Faydaları

İletişim ve sosyal becerilerin gelişimi
Duygusal bağlanma ve ilişki kurma becerilerinin artışı
Öz-yönetim ve problem çözme yeteneklerinin gelişimi
Motor becerilerin koordinasyonu ve güçlenmesi
Özgüven ve özerklik duygusunun artışı
Floortime Eğitiminin Süreci

Başlangıç değerlendirmesi ve hedef belirleme
Bireyselleştirilmiş eğitim programının oluşturulması
Haftalık oturumlar ve sürekli değerlendirme
İlerlemenin takibi ve eğitim programının güncellenmesi
Gemlik Floortime Eğitim Merkezi Hizmetleri

Çocukların bireysel ihtiyaçlarına uygun eğitim programları
Uzman terapistler tarafından bireysel ve grup oturumları
Aile danışmanlığı ve eğitimi
Destekleyici materyaller ve kaynaklar
Floortime Eğitimine Başvuru ve İletişim

Gemlik Özel Eğitim Akademisi'ne başvuru süreci
Floortime eğitimi hakkında daha fazla bilgi almak için iletişim bilgileri
Gemlik Floortime Eğitimi, çocukların özgün özelliklerini dikkate alan, duygusal bağlanma ve iletişim becerilerini ön planda tutan bir yaklaşımdır. Gemlik Özel Eğitim Akademisi olarak, Floortime eğitimiyle çocuklarımızın gelişimini destekler, özgüvenlerini artırır ve sosyal becerilerini güçlendiririz. Eğitim kadromuz, deneyimli terapistlerimiz ve çocuk dostu ortamımızla çocuğunuzun Floortime eğitimine en uygun şekilde yanıt verebilmekteyiz. Detaylı bilgi ve başvuru için bizi arayabilir veya ziyaret edebilirsiniz.